Planning Poker là gì? Planning Poker hoạt động như thế nào?

Planning Poker là gì? Planning Poker hoạt động như thế nào? Cùng PP88 tìm hiểu qua nội dung chi tiết bài viết sau đây!

Planning Poker là gì?

Planning Poker là gì? Planning Poker là một kỹ thuật ước tính dựa trên sự đồng thuận được sử dụng trong các dự án Agile. Nó được sử dụng để ước tính nỗ lực hoặc quy mô tương đối của các hạng mục công việc.

Planning Poker là gì? Planning Poker hoạt động bằng cách sử dụng một bộ bài poker gồm các giá trị ước tính, chẳng hạn như 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40 và 100. Các thành viên của nhóm sẽ xem xét một hạng mục công việc và sau đó chọn thẻ ước tính mà họ nghĩ là phù hợp nhất. Sau đó, nhóm sẽ thảo luận về các ước tính của họ và cố gắng đạt được sự đồng thuận.

Planning Poker là gì?

Lợi ích của Planning Poker là gì?

Planning Poker có một số lợi ích so với các phương pháp ước tính khác, bao gồm:

 • Khuyến khích sự tham gia của tất cả các thành viên trong nhóm: Planning Poker không chỉ yêu cầu một người ước tính, mà tất cả các thành viên trong nhóm đều tham gia vào quá trình ước tính. Điều này giúp đảm bảo rằng các ước tính chính xác và toàn diện, vì nó thu thập kiến ​​thức và kinh nghiệm từ tất cả các thành viên trong nhóm.
 • Giảm thiểu sự thiên vị của cá nhân: Planning Poker sử dụng một bộ bài poker tiêu chuẩn, giúp giảm thiểu sự thiên vị của cá nhân trong quá trình ước tính. Mỗi thẻ trong bộ bài đại diện cho một mức độ nỗ lực hoặc quy mô tương đối, giúp các thành viên trong nhóm tập trung vào các yếu tố khách quan của hạng mục công việc mà họ đang ước tính.
 • Thúc đẩy sự hợp tác: Planning Poker là một hoạt động nhóm, giúp thúc đẩy sự hợp tác và giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm. Khi các thành viên trong nhóm cùng nhau thảo luận về các ước tính của họ, họ có thể học hỏi lẫn nhau và hiểu rõ hơn về các hạng mục công việc cần ước tính.

Lợi ích của Planning Poker là gì?

Ngoài ra, Planning Poker còn có một số lợi ích khác, bao gồm:

 • Dễ học và sử dụng: Planning Poker là một kỹ thuật đơn giản và dễ học, có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai, bất kể trình độ kinh nghiệm của họ.
 • Linh hoạt: Planning Poker có thể được sử dụng cho bất kỳ loại dự án nào, với bất kỳ mức độ phức tạp nào.
 • Tiết kiệm thời gian: Planning Poker là một kỹ thuật hiệu quả, có thể giúp tiết kiệm thời gian cho quá trình ước tính.

Nhìn chung, Planning Poker là một kỹ thuật ước tính hiệu quả có thể giúp cải thiện độ chính xác và toàn diện của các ước tính trong các dự án Agile.

Vai trò có trong Planning Poker là gì?

Trong Planning Poker, có hai vai trò chính cần được thực hiện:

 • Người dẫn dắt: Người dẫn dắt có trách nhiệm chuẩn bị bộ bài poker, các hạng mục công việc cần ước tính và các tài liệu cần thiết khác. Người dẫn dắt cũng chịu trách nhiệm hướng dẫn nhóm trong quá trình ước tính và đảm bảo rằng tất cả các thành viên trong nhóm tham gia tích cực.
 • Thành viên nhóm: Các thành viên nhóm chịu trách nhiệm đưa ra ước tính của họ cho các hạng mục công việc. Các thành viên nhóm nên có kiến ​​thức và kinh nghiệm về các hạng mục công việc mà họ đang ước tính.

Ngoài ra, trong một số trường hợp, có thể có vai trò bổ sung cho các thành viên nhóm, chẳng hạn như:

 • Người chuyên gia: Người chuyên gia có kiến ​​thức chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể có thể cung cấp thông tin và hỗ trợ cho các thành viên nhóm khác trong quá trình ước tính.
 • Người ghi chép: Người ghi chép chịu trách nhiệm ghi lại các ước tính của nhóm.

Vai trò có trong Planning Poker là gì?

Xem thêm: Phỉnh Poker là gì? Giá trị của phỉnh khi quy đổi ra tiền mặt

Planning Poker hoạt động như thế nào?

Dưới đây là các bước để sử dụng Planning Poker:

 1. Chuẩn bị bộ bài poker và các hạng mục công việc cần ước tính.

Người dẫn dắt sẽ chuẩn bị bộ bài poker và các hạng mục công việc cần ước tính. Bộ bài poker có thể được mua trực tuyến hoặc tự tạo. Các hạng mục công việc cần được mô tả rõ ràng và đầy đủ thông tin.

 1. Mỗi thành viên trong nhóm chọn một thẻ ước tính cho mỗi hạng mục công việc.

Mỗi thành viên trong nhóm sẽ chọn một thẻ ước tính cho mỗi hạng mục công việc dựa trên kiến ​​thức và kinh nghiệm của họ. Các thành viên trong nhóm không nên nói với nhau về các ước tính của họ.

Planning Poker hoạt động như thế nào?

 1. Các thành viên trong nhóm cùng thảo luận về các ước tính của họ.

Sau khi tất cả các thành viên trong nhóm đã chọn thẻ ước tính của họ, họ sẽ cùng nhau thảo luận về các ước tính của họ. Người dẫn dắt sẽ giúp nhóm tập trung vào các yếu tố khách quan của hạng mục công việc và tránh các cuộc tranh cãi cá nhân.

 1. Nhóm cố gắng đạt được sự đồng thuận về các ước tính.

Mục tiêu của Planning Poker là đạt được sự đồng thuận về các ước tính của nhóm. Nếu không có sự đồng thuận, nhóm có thể tiếp tục thảo luận hoặc bỏ phiếu lại.

 1. Ghi lại các ước tính.

Các ước tính của nhóm sẽ được ghi lại để sử dụng trong quá trình lập kế hoạch và quản lý dự án.

Planning Poker là một kỹ thuật đơn giản và hiệu quả có thể giúp cải thiện độ chính xác của các ước tính trong các dự án Agile. Bằng cách sử dụng Planning Poker, các nhóm có thể đảm bảo rằng họ đang tạo ra các ước tính chính xác và có thể thực hiện được.

Planning Poker hoạt động như thế nào?

Planning Poker là gì? Planning Poker hoạt động như thế nào đã được PP88 chia sẻ chi tiết trong nội dung trên. Hy vọng thông qua bài viết này, các bạn sẽ nắm bắt được Planning Poker là gì và những kiến thức xoay quanh nó game bài Poker.